Email: info@kia-china.org
Phone: +86 (871) 6412 6887
Fax: +86 (871) 6412 6829

Hu Pan Zhi Meng Xiao Qu, Guang Fu Lu
Kunming, Yunnan
P.R. China 650228

中国云南省昆明市650228
广福路湖畔之梦小区

View Map