Open main menu

Contact Us

We would love to hear from you!


School Hours
8:00-16:30 M-F

Email Address
info@kia-china.org

Phone
+86 (871) 6412 6887

Fax
+86 (871) 6412 6829

Hu Pan Zhi Meng Xiao Qu, Guang Fu Lu
Kunming, Yunnan
P.R. China 650228